انوار وب: دولت مسکو قبل از عید قربان اعلان نموده فقط کسانی اقامه نماز عید را دارند، که گذرنامه به همراه داشته باشند Archives - انواروب
عید قربان در روسیه 13 اکتبر 2014

عید قربان در روسیه

انوار وب: دولت مسکو قبل از عید قربان اعلان نموده فقط کسانی اقامه نماز عید را دارند، که گذرنامه به همراه داشته باشند