انوار وب: سازمان عفو بین‌الملل رژیم اسرائیل را برای تهاجم به فلسطینیان بر سر پرونده سه شهرک‌نشین اسرائیلی مورد انتقاد قرار داده است. Archives - انواروب
انتقاد عفو بین‌ الملل از حملات رژیم اسرائیل به فلسطینیان 05 جولای 2014

انتقاد عفو بین‌ الملل از حملات رژیم اسرائیل به فلسطینیان

      انوار وب:  سازمان عفو بین‌الملل رژیم اسرائیل را برای تهاجم به فلسطینیان بر سر پرونده سه شهرک‌نشین اسرائیلی مورد انتقاد قرار داده است.