انوار وب: شیما مرسی دختر محمد مرسی گفت: خطیب خطبه جمعه در سرزمن عرفات که بزرگترین گرد هم آیی مسلمانان به شمار می رود، به موضوع فلسطین و اهمیت آن برای جهان اسلام نه به صورت Archives - انواروب
دختر محمد مرسی: خطیب عرفات به قضیه فلسطین و اهمیت آن هیچ اشاره ای نکرد 04 اکتبر 2014

دختر محمد مرسی: خطیب عرفات به قضیه فلسطین و اهمیت آن هیچ اشاره ای نکرد

انوار وب: شیما مرسی دختر محمد مرسی گفت: خطیب خطبه جمعه در سرزمن عرفات که بزرگترین گرد هم آیی مسلمانان به شمار می رود، به موضوع فلسطین و اهمیت آن برای جهان اسلام نه به صورت اشاره و نه به صورت صریح نپرداختد