انوار وب: مسئولان رژیم صهیونیستی نام محمد را از لیست محبوبترین نام‌های هفته در سرزمین‌های اشغالی حذف کردند. Archives - انواروب
حذف نام «محمد» توسط رژیم صهیونیستی 27 سپتامبر 2014

حذف نام «محمد» توسط رژیم صهیونیستی

انوار وب: مسئولان رژیم صهیونیستی نام محمد را از لیست محبوبترین نام‌های هفته در سرزمین‌های اشغالی حذف کردند.