انوار وب: مسلمانان انگلیس پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، شبکه تلویزیونی مخصوص مسلمانان را راه اندازی می کنند. Archives - انواروب
راه اندازی شبکه تلویزیونی مسلمانان در انگلیس 09 ژوئن 2014

راه اندازی شبکه تلویزیونی مسلمانان در انگلیس

انوار وب: مسلمانان انگلیس پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، شبکه تلویزیونی مخصوص مسلمانان را راه اندازی می کنند.