انوار وب: موسسه وقف و میراث الاقصی اعلام کرد: اشغالگران صهیونیست از ورود نمازگزاران فلسطینی به محوطه مسجد مبارک الاقصی ممانعت می کنند. Archives - انواروب
صهیونیست ها، مسجد الاقصی را به محاصره درآوردند 04 ژوئن 2014

صهیونیست ها، مسجد الاقصی را به محاصره درآوردند

انوار وب: موسسه وقف و میراث “الاقصی” اعلام کرد: اشغالگران صهیونیست از ورود نمازگزاران فلسطینی به محوطه مسجد مبارک الاقصی ممانعت می کنند.