انوار وب: هیئت مذاکره کننده فلسطینی در قاهره در اعتراض به ترور دو نفر از اعضای گردان القسام در کرانه باختری، مذاکرات را ترک کرده است. Archives - انواروب
ترک مذاکرات آتش بس قاهره به خاطر ترور اعضای گردان القسام 24 سپتامبر 2014

ترک مذاکرات آتش بس قاهره به خاطر ترور اعضای گردان القسام

انوار وب: هیئت مذاکره کننده فلسطینی در قاهره در اعتراض به ترور دو نفر از اعضای گردان القسام در کرانه باختری، مذاکرات را ترک کرده است.