انوار وب: پیتر رابینسون، نخست وزیر ایرلند شمالی به خاطر حمایت از کشیش اسلام‌ستیز از مسلمانان عذرخواهی کرد.سفارت ایرلند Archives - انواروب
عذرخواهی نخست وزیر ایرلند شمالی از مسلمانان 01 ژوئن 2014

عذرخواهی نخست وزیر ایرلند شمالی از مسلمانان

انوار وب:  پیتر رابینسون، نخست وزیر ایرلند شمالی به خاطر حمایت از کشیش اسلام‌ستیز از مسلمانان عذرخواهی کرد.