انوار وب: یکی از دادگاه‌های چین امروز (سه‌شنبه) روشنفکر مشهور مسلمان چینی را که از اقلیت اویغور این کشور حمایت می‌کند، به جدایی‌طلبی متهم و وی را به حبس ابد محکوم کرد. Archives - انواروب
روشنفکر مسلمان چینی به حبس ابد محکوم شد 23 سپتامبر 2014

روشنفکر مسلمان چینی به حبس ابد محکوم شد

انوار وب: یکی از دادگاه‌های چین امروز (سه‌شنبه) روشنفکر مشهور مسلمان چینی را که از اقلیت اویغور این کشور حمایت می‌کند، به جدایی‌طلبی متهم و وی را به حبس ابد محکوم کرد.