انوار وب: یک روز پس از بسته شدن راه‌های ورودی به مسجد الاقصی بیش از چهار هزار مرد مسلمان بالای۵۰ سال، تحت تدابیر شدید امنیتی در این مسجد جمع شدند و نماز خواندند. Archives - انواروب
مسلمانان فلسطینی یک روز پس از بسته شدن مسجدالاقصی در این مسجد نماز خواندند 03 نوامبر 2014

مسلمانان فلسطینی یک روز پس از بسته شدن مسجدالاقصی در این مسجد نماز خواندند

انوار وب:  یک روز پس از بسته شدن راه‌های ورودی به مسجد الاقصی بیش از چهار هزار مرد مسلمان بالای۵۰ سال، تحت تدابیر شدید امنیتی در این مسجد جمع شدند و نماز خواندند.