انواع حیا Archives - انواروب
نقش حیا در جلوگیری از گناه 29 اکتبر 2014

نقش حیا در جلوگیری از گناه

حیا یعنی شرم داشتن از ارتکاب اعمال زشت، گفتار زشت و اندیشه زشت است. و یکی از مهم ترین صفاتی است که تأثیر فراوانی در مراحل مختلف زندگی اخلاقی ما دارد. لذا حیا سبب می شود که انسان از ارتکاب بسیاری از منکرات و امور زشت باز آید، ونقش بزرگی در شکل دهی چگونگی ارتباط […]