اهل سنت تايباد Archives - انواروب
لذتی که در پی آن هستیم 27 آوریل 2017

لذتی که در پی آن هستیم

لذتی که ما می خواهیم به آن بپردازیم، لذت ایمان و عمل صالح هست نه لذت ها دنیوی، لذت شهوت و یا دیگر لذت های حرام.امروزه لذت بردن هدف اصل زندگی مردم شده و بخاطر بدست آوردن آن در تمام مسیر زندگی تلاش و کوشش می کنند.