برچسب: اهل سنت

تو چهارمین نفر باش!

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مي گويد: از رسول الله (ص)  شنيدم كه فرمود: «سه نفر از امتهاي گذشته، براه افتادند و شب را در غاري، بيتوته نمودند.…