اوج خوشبختی Archives - انواروب
انسان در کدام سن بیشتر احساس خوشبختی میکند!؟ 20 فوریه 2014

انسان در کدام سن بیشتر احساس خوشبختی میکند!؟

به گفته دانشمندان انسان در سنین ۲۳ و ٦۹ بیشتر احساس خوشبختی میکند.تحقیقات پژوهشگران مرکز پرفمنس اقتصادی لندن نشان میدهد، نمودار احساس خوشختی انسان در طول زندگی به حرف “U” شباهت دارد.