ایمن محمود مهدی Archives - انواروب
تلاش صحابه در راستای خدمت به سنت (5) 26 فوریه 2017

تلاش صحابه در راستای خدمت به سنت (5)

در ادامه بحث پیشین که مربوط به «علل تلاش صحابه ـ رضی الله عنهم ـ در راستای خدمت به سنت پاک پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ» بود، موارد زیر را نیز می‌توان برشمرد:پنجم: اجتهاد صحابه ـ رضی الله عنهم ـ در مواردی که حکمی از شریعت در آن نبوده و بیان آن […]

تلاش صحابه- رضي الله عنهم – در راستای خدمت به سنت( 4) 12 فوریه 2017

تلاش صحابه- رضي الله عنهم – در راستای خدمت به سنت( 4)

در ادامه مبحث با محوريت تلاش صحابه در زمینه خدمت به سنت و حفظ آن، به مورد چهارم پرداخته می شود.               چهارم: اختصاص برخی ابواب علمی به بعضی از صحابه (رضی الله عنهم) و تخصص در آنخداوند متعال بشر را به گونه‌ای خلق نموده که از لحاظ استعداد […]

تلاش صحابه(رض) در راستای خدمت به سنت(1) 25 ژانویه 2017

تلاش صحابه(رض) در راستای خدمت به سنت(1)

صحابه بزرگوار(رض) به منزلت و جایگاه سنت مطهر پیامبر (ص) پی برده و منزلت آن را درک می نمودند. و روایات زیادی که به تبلیغ و اشاعه علم فرمان می داد، را دریافته بودند.

چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را در صحابه(رض) زنده کرد (3) 21 ژانویه 2017

چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را در صحابه(رض) زنده کرد (3)

پیشتر یادآور شدیم که علل و انگیزه های زیادی وجود داشته، که صحابه(رض) را مشتاقِ خدمت به سنت پیامبر(ص) نشر، اشاعه و گسترش نمایند و در راستای حفاظت و صیانت آنها از هرگونه فزونی یا کاستی تلاش کنند. و یکی از این علل عبارت است از:

چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را در صحابه(رض) زنده کرد (2) 16 ژانویه 2017

چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را در صحابه(رض) زنده کرد (2)

انگیزه‌ها و دلایل زیادی وجود داشت، تا صحابه (رض) را مشتاق خدمت به سنت نماید و آنها را وادار سازد تا تمام همت و تلاش خود را در راستای حفاظت از سنت و دفاع از آن در مقابل هرگونه فزونی و کاستی بکار بندند. مهم ترین این دلایل را می توان اینگونه برشمرد.

چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را صحابه(رض) زنده کرد (1) 15 ژانویه 2017

چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را صحابه(رض) زنده کرد (1)

صحابه بزرگوار (رض) در صدر اسلام، به نقش کلیدی اساسی سنت مطهّر پیامبر(ص)،  پی بردند. در این میان علل و انگیزه‌های زیادی وجود داشت تا صحابه را برآن دارد که در مسیر نشر و گسترش سنت مطهر پیامبر(ص) تمام تلاش و توان و همت خود را بکار برند، و مجدانه پیش بروند و همچنین در […]