باریکه رفح Archives - انواروب
کاروان شماره 26 مایل ها برای لبخند وارد غزه شد 21 آوریل 2014

کاروان شماره 26 مایل ها برای لبخند وارد غزه شد

انوار وب: کاروان شماره 26 “مایل ها برای لبخند”  که حامل کمک های پزشکی و بشر دوستانه برای ساکنان تحت محاصره باریکه غزه است، ظهر امروز یکشنبه از طریق گذرگاه زمینی رفح در مرز با مصر وارد این باریکه شد.