بانگوئی Archives - انواروب
تبدیل مساجد به مراکز فروش مشروبات الکلی در آفریقای مرکزی 20 مارس 2014

تبدیل مساجد به مراکز فروش مشروبات الکلی در آفریقای مرکزی

انوار وب: مسیحیان افراطی در آفریقای مرکزی پس از کشتار وحشیانه مسلمانان، مساجد شهر «بانگوئی» را به مراکز فروش مشروبات الکلی تبدیل کردند.مسیحیان افراطی که مسلمانان را در شهرهای مختلف آفریقای مرکزی به قتل می‌رسانند، در پایتخت این کشور هتک حرمت مقدسات اسلامی را نیز آغاز کرده‌اند.