برادر Archives - انواروب
برادری دینی؛ فضیلت، شرائط ، حقوق و آداب آن «1» 10 مه 2017

برادری دینی؛ فضیلت، شرائط ، حقوق و آداب آن «1»

يكي از بزرگترين نعمت هاي خداوند به بنده مومنش اين ست كه به وی قلبي عاري از كينه و بغض و خالي از حسد و خيانت عطا كند. و در قلبش چيزي جز محبت و دلسوزي نسبت به اهل ايمان چيزي ديگري جاي نگرفته باشد و در راستاي سعادت دنيوي خود از دو منبع مهم […]