بیمارستان های میدانی Archives - انواروب
هنيه: هرگز طرح میهن جایگزین یا مبادله اراضی خود را نمی پذیریم 28 آوریل 2014

هنيه: هرگز طرح میهن جایگزین یا مبادله اراضی خود را نمی پذیریم

انوار وب: نخست وزیر دولت مردمی فلسطین در باریکه غزه تاکید کرد که ملت فلسطین سرزمین و میهنی جز فلسطین ندارد و هرگز طرح میهن جایگزین، معامله بر سر اراضی خود و یا طرح هایی که هدف از آن نابودی مساله فلسطین است، را نمی پذیرد.