تاثیر حفظ قرآن در زندگی Archives - انواروب
حفظ قرآن، بهترین ابزار مقابله با بحران های حاکم بر جامعه است 10 آوریل 2014

حفظ قرآن، بهترین ابزار مقابله با بحران های حاکم بر جامعه است

انوار وب: حفظ قرآن از دوران کودکی راه حلی برای بحران ارزش هایی است که در جامعه سنگال حاکمیت دارد.مادیانی دیانی، رئیس انجمن والدین کودکان مدرسه قرآنی سنگال خاطر نشان کرد: حفظ قرآن از دوران کودکی راه حلی برای بحران ارزش هایی است که در جامغه سنگال حاکمیت دارد.