تاثیر شایعه بر اخلاق Archives - انواروب
نگهداشتن زبان ازگناه وچگونگی برخورد باشایع 20 آوریل 2014

نگهداشتن زبان ازگناه وچگونگی برخورد باشایع

      یکی ازاعضائی که میتواند منشا غالب گناهان باشد زبان است.رسول الله (ص) می فرماید: هر کس که زبان و شرمگاهش را برای من تضمین کند من بهشت را برای شما تضمین می کنم. لذا آزاد گذاشتن زبان تا حدی که در مردمان فرو رود و گوشت آنها را بجود از آزاد گذاشتن […]