تايباد Archives - انواروب
نبرد تبوك و دست آوردهاي آن 09 آوریل 2017

نبرد تبوك و دست آوردهاي آن

              سيرت رسول خدا- صلي الله عليه و علي آله وسلم- به مثابه دريايي ‍ژرف و عميق است كه هر كس بنا بر استعداد و فهم خود، با غواصي و كنكاش در آن، مرواريدها و دست آوردهاي با ارزشي بكف خواهد آورد.