تجدید بنای کعبه Archives - انواروب
۲۶ فروردین مصادف با ۱۵ جمادي الثاني تعمیر کعبه توسط ابن زبیر 15 آوریل 2014

۲۶ فروردین مصادف با ۱۵ جمادي الثاني تعمیر کعبه توسط ابن زبیر

      امروز سه شنبه۲۶ فروردین مصادف با ۱۵ جمادی الثانی مصادف با تعمیر کعبه توسط عبدالله بن زبیر می باشد از این رو فرازی از خدمات وی پیرامون توسعه کعبه ارائه می گردد.