تجمل گرایی Archives - انواروب
چشم و هم چشمی خوب و بد از نگاه قرآن 11 مه 2014

چشم و هم چشمی خوب و بد از نگاه قرآن

      رقابت يكي از مهمترين انگيزه هاي حركتي در انسان است. ريشه رقابت مي تواند احساس كمبود، حسادت، غبطه، رهايي از نقص و دستيابي به كمالي باشد. بنابراين، رقابت ها مي تواند به دو شكل مثبت و منفي و از نظر ارزشي، خوب يا بد باشد. در اين راستا در آموزه هاي وحياني، […]

پی‌آمدهای تجمل گرایی 28 آوریل 2014

پی‌آمدهای تجمل گرایی

زیان‌های تجمل‌گرایی بسیار است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در کوتاه مدت یا دراز مدت در جامعه بر جای خواهد ماند.