تست حلال Archives - انواروب
تولید «تست حلال» در فرانسه 23 اکتبر 2014

تولید «تست حلال» در فرانسه

انوار وب: یک شرکت فرانسوی با تولید وسیله کوچکی به نام «تست حلال» به مسلمانان این امکان را داده که در عرض چند دقیقه از عدم وجود گوشت خوک یا الکل در مواد غذایی خود اطمینان حاصل کنند.