تشیع در هند. Archives - انواروب
اجبار دانش‌آموزان مسلمان به انجام مراسم عبادی هندوها 27 ژانویه 2015

اجبار دانش‌آموزان مسلمان به انجام مراسم عبادی هندوها

انوار وب: برگزاری مراسم اجباری مناجات با الهه علم هندوها در مدارس شهر احمد‌آباد، بزرگترین شهر ایالت گجرات هند، نارضایتی مسلمانان را برانگیخت.