تعامل ادیان Archives - انواروب
اعطای مجوز به مسلمانان برای پایین آوردن صلیب‌های کلیسایی در نیویورک 13 آوریل 2014

اعطای مجوز به مسلمانان برای پایین آوردن صلیب‌های کلیسایی در نیویورک

انوار وب: مجوز پایین‌آوردن 6 صلیب یک کلیسای کاتولیک در شهر «سیراکیوز» نیویورک که قرار است به مسجد تبدیل شود، به یک مرکز اسلامی داده شد.