تعداد مسلمانان Archives - انواروب
مدیرعامل مرکز تجارت سازمان همکاری اسلامی: جمعیت غالب بسیاری از کشورهای اروپایی تا سال ۲۰۵۰ مسلمان خواهد بود 15 سپتامبر 2014

مدیرعامل مرکز تجارت سازمان همکاری اسلامی: جمعیت غالب بسیاری از کشورهای اروپایی تا سال ۲۰۵۰ مسلمان خواهد بود

انوار وب: مدیرعامل مرکز تجارت بین‌المللی سازمان همکاری اسلامی گفت: بعضی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۵۰ مسلمانان اکثریت جمعیت بسیاری از کشورهای اروپایی را تشکیل خواهند داد.