تعصب در مسیحیت Archives - انواروب
اقدام عجیب تندروهای ضد اسلامی در لندن 08 فوریه 2014

اقدام عجیب تندروهای ضد اسلامی در لندن

انوار وب: اعضای یکی از گروه های تندروی راست گرا در انگلیس اقدام به نوشیدن شراب در مقابل مسجد شرق لندن برای تحریک جامعه اسلامی می کنند.یک گروه تندروی راست گرا در انگلیس «گشت های مسیحی» را برای تحریک مسلمانان در لندن راه اندازی کر ده اند.