تعمیر کعبه Archives - انواروب
26 فروردین مصادف با 15 جمادي الثاني تعمیر کعبه توسط ابن زبیر 15 آوریل 2014

26 فروردین مصادف با 15 جمادي الثاني تعمیر کعبه توسط ابن زبیر

      امروز سه شنبه26 فروردین مصادف با 15 جمادی الثانی مصادف با تعمیر کعبه توسط عبدالله بن زبیر می باشد از این رو فرازی از خدمات وی پیرامون توسعه کعبه ارائه می گردد.