تور قبرس Archives - انواروب
برگزاری نماز در یکی از مساجد قبرس پس از ۴۰ سال 29 سپتامبر 2014

برگزاری نماز در یکی از مساجد قبرس پس از ۴۰ سال

انوار وب: درهای مسجد بزرگ شهر پافوس قبرس، پس از ۴۰ سال تعطیلی به روی نمازگزاران مسلمان باز شد و از این پس مسلمانان می توانند در این مسجد نماز بگزارند.

مساجد در جزیره رودس یونان بسته است 01 جولای 2014

مساجد در جزیره رودس یونان بسته است

انوار وب: در جزیره رودس اکثر مساجد با بهانه مرمت و بازسازی بسته استدر جزیره رودس که نزدیک به ۴۰۰ سال تحت حاکمیت عثمانیان بوده است، اکثر مساجد ساخته شده در دوره عثمانی، با بهانه مرمت و بازسازی بسته است.