تور چین Archives - انواروب
بمبگذاری در استان مسلمان نشین چین و افزایش اختلاف نژادی 28 مه 2014

بمبگذاری در استان مسلمان نشین چین و افزایش اختلاف نژادی

انوار وب: سین کیانگ استان شمال غربی چین در محدوده جغرافیایی ترکستان بزرگ قرار دارد و اتفاقاً میزبان اقلیت مسلمان نشین این کشور به نام اویغورها است. دهه ها پیش