جادو از نظر اهل سنت. Archives - انواروب
سحر و جادو از نظر اسلام 23 مارس 2014

سحر و جادو از نظر اسلام

سحردر لغت: در مفردات راغب اصفهاني ( كه مخصوص كلمات قرآن است}به سه معنا اشاره شده أست:1-  فريب و پندار هاي بدون حقيقت و واقعيت همانند شعبده بازي و تردستي ؛علماء مي فرمايند سحر جادوگران فرعون از همين نوع بوده است .قال بل القوا فاذا حبالهم و عصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعي * […]