جاذبه های دیدنی یونان Archives - انواروب
تبدیل یکی از مساجد قدیمی یونان به موزه 23 ژانویه 2014

تبدیل یکی از مساجد قدیمی یونان به موزه

انوار وب: یکی از قدیمی ترین مساجد یونان که با چوب ساخته شده به موزه تبدیل می شود.به نقل از «الالوکه»، در شهر«سیریس» یونان، یکی از قدیمی ترین مساجد اروپا قرار دارد که با چوب ساخته شده است و نام آن«مسجد سینسیرلی» است.