جایگاه ورزش در اسلام Archives - انواروب
همایش وزیران کشورهای اسلامی در جده برگزار شد 20 مارس 2014

همایش وزیران کشورهای اسلامی در جده برگزار شد

انوار وب: دومین همایش وزیران امور جوانان و ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، روز، 26 اسفندماه، در جده آغاز شد.دومین همایش وزیران امور جوانان و ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به همت اتحادیه ورزشی انسجام اسلامی وابسته به سازمان آموزش، علوم و فرهنگ اسلامی(آیسسکو) از روز26 اسفندماه در جده آغاز شده است و […]