جماعت اسلامی پاکستان Archives - انواروب
‌رھبر جدید جماعت اسلامی پاکستان خواستار اجرای شریعه اسلامی شد. 21 مه 2014

‌رھبر جدید جماعت اسلامی پاکستان خواستار اجرای شریعه اسلامی شد.

‌رھبر جدید جماعت اسلامی پاکستان از دولت این کشور درخواست کرد تا شریعت اسلامی را در کشور اجرا کند.