جمعیت ایران Archives - انواروب
29 نوامبر 2014

جمعیت ایران در آستانه 78 میلیون نفری

انوار وب: بر اساس برآورد مرکز آمار ایران جمعیت حال حاضر کشور بیش از 77 میلیون و 930 هزار نفر است.