حج سال 94 Archives - انواروب
کم شدن سهمیه حج برای سال آتی 15 اکتبر 2014

کم شدن سهمیه حج برای سال آتی

بندر بن حجار وزیر حج سعودی در طی نشستی اعلان کرد در راستای  توسعه فاز سوم مطاف