حقوق بشر در اسلام Archives - انواروب
عدالت چیست و درکجا باید تامین شود؟ 28 آوریل 2014

عدالت چیست و درکجا باید تامین شود؟

مهمترین آرزوی که انسانها در راه دستیابی به آن تلاش می نمایند این است، که مردم به حقوق فردی و اجتماعی خود رسیده و در میان آنها عدالت نهادینه گردد. ما هیچ چیزی را بدتر از سلب حقوق و زورگوئی و سرکوبی مستضعفان توسط زورمندان و چیره شدن خود کامگان، بر سرنوشت مظلومان را نمی […]

خروج جمعی مسلمانان از پایتخت آفریقای مرکزی 09 فوریه 2014

خروج جمعی مسلمانان از پایتخت آفریقای مرکزی

انوار وب: مردم مسلمان خشمگین از جنایات حاکم بر آفریقای مرکزی که علیه این اقلیت صورت می گیرد، پایتخت کشور را به مقصد نامعلوم ترک کردند.به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، مردم مسلمان خشمگین از جنایات حاکم بر آفریقای مرکزی که علیه این اقلیت صورت می گیرد، از صبح روز گذشته با کامیونت ها و تاکسی […]