خودبینی Archives - انواروب
من … کی باشم؟!.. 14 سپتامبر 2014

من … کی باشم؟!..

“کمر برادرت را شکستی!”.. جمله ‫ای است تاریخی از زبان پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) بیانگر تربیتی ریشه ‫ای، برای شاگردی از مکتب رسالت که با مدح و ثنای خود برادر مؤمنش را بر پرتگاه خودباوری و غرور قرار داد.