دعا- دعا در اسلام- دعا نیاز روحی- اشتباهات در دعا- چه دعاهایی نکنیم- دعای خوب- تایباد- اهل سنت - Archives - انواروب
برخی اشتباهات در دعا کردن 03 مه 2023

برخی اشتباهات در دعا کردن

🔹دعا کردن با توسل های مشرکانه 🔸مرگ را از خدا خواستن 🔹دعا برای تعجیل در غضب و گرفت خداوند 🔸دعا کردن و خواستن چیزهایی که عقلی و شرعی محال است. 🔹دعا کردن به چیزی که شرعی امکان وقوع آن نیست 🔸نفرین بر اهل و مال و جان 🔹دعا کردن برای مبتلا شدن شخصی به مصیبتی […]