دیدنی های آفریقا Archives - انواروب
فرار جمعی مسلمانان آفریقای مرکزی به مقصد نامعلوم 16 آوریل 2014

فرار جمعی مسلمانان آفریقای مرکزی به مقصد نامعلوم

انوار وب: مسلمانان شهر « بوگیلا» از ترس جان خود از دست گروههای افراطی مسیحی به سمت مقاصد نامعلومی فرار کردند.