دیوان عثمان Archives - انواروب
نگاهی به زندگی و آثار ابوالمفاخر ابوعمر عثمان بن عمر مختاری غزنوی 30 ژانویه 2013

نگاهی به زندگی و آثار ابوالمفاخر ابوعمر عثمان بن عمر مختاری غزنوی

گاهی انسان با ديدن يك اثر باستاني، رباط و يا يك مجموعه تاريخي، اين نكته در ذهنش تداعي مي‌شود كه چه بسا افرادي در اين وادي و مكان پاي نهاده و روزگاري را به عيش و عشرت گذرانده‌اند و شايد حتي این دسته ی شکسته و متلاشی شده کوزه سفالین، روزی روزگاری دستی بوده است […]