رهی معیری-تلاش-تفکر-پیروزی- راه های موفقیت-انوراالعلوم خیرآباد- اهل سنت ایران Archives - انواروب
گنجینه دل 05 فوریه 2023

گنجینه دل

چشم فروبسته اگر وا کنی در تو بود هرچه تمنا کنی عافیت از غیر نصیب تو نیست غیر تو ای خسته طبیب تو نیست از تو بود راحت بیمار تو نیست به غیر از تو پرستار تو همدم خود شو که حبیب خودی چارهٔ خود کن که طبیب خودی غیر که غافل ز دل زار […]