زن در متون اهل سنت Archives - انواروب
محبت در خانه پیامبر 06 نوامبر 2014

محبت در خانه پیامبر

اشتباه بزرگی است اگر  بخواهیم محبت واقعی و پاک را در غیر محل واقعی آن بجوییم یا اگر بخواهیم آن را از افرادی فرا بگیریم که شایستگی آن را ندارند.