زن مسلمان و بازار Archives - انواروب
نصیحت به خواهران مسلمان در مورد رفتن به بازار 07 جولای 2014

نصیحت به خواهران مسلمان در مورد رفتن به بازار

☑اول اینکه سفارش می کنم هرگز قدمت را به بازار نگزار☑اگر به بازار رفتی دعای بازار را بخوان