سنت و صحابه Archives - انواروب
چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را در صحابه(رض) زنده کرد (3) 21 ژانویه 2017

چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را در صحابه(رض) زنده کرد (3)

پیشتر یادآور شدیم که علل و انگیزه های زیادی وجود داشته، که صحابه(رض) را مشتاقِ خدمت به سنت پیامبر(ص) نشر، اشاعه و گسترش نمایند و در راستای حفاظت و صیانت آنها از هرگونه فزونی یا کاستی تلاش کنند. و یکی از این علل عبارت است از:

چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را در صحابه(رض) زنده کرد (2) 16 ژانویه 2017

چه چیزی انگیزه خدمت به سنت را در صحابه(رض) زنده کرد (2)

انگیزه‌ها و دلایل زیادی وجود داشت، تا صحابه (رض) را مشتاق خدمت به سنت نماید و آنها را وادار سازد تا تمام همت و تلاش خود را در راستای حفاظت از سنت و دفاع از آن در مقابل هرگونه فزونی و کاستی بکار بندند. مهم ترین این دلایل را می توان اینگونه برشمرد.