سوئیس Archives - انواروب
قانون مقابله با مهاجرت مسلمانان به سوئیس تصویب شد 15 فوریه 2014

قانون مقابله با مهاجرت مسلمانان به سوئیس تصویب شد

انوار وب: حزب راست افراطی سوئیس طرح مقابله با پذیرش اتباع خارجی و محدود کردن دایره مهاجرت پذیری کشور که عمدتا علیه مسلمانان مطرح شده است را در سطح قانون تصویب کرد.به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، حزب راست افراطی سوئیس با 50.3 درصد رای موافق طرح مقابله با پذیرش اتباع خارجی و محدود کردن دایره […]