سکوت رد روایات اسلامی Archives - انواروب
فوايد و آ ثار سكوت 15 مه 2014

فوايد و آ ثار سكوت

از بزرگی نقل شده که درباره فوايد خاموشي فرمود: خاموشي طريقه اهل تحقيق و شعار كساني است كه با ديده بصيرت در حقايق ثابت و استوار جهان مي نگرند؛