سیاست عمر بن خطاب Archives - انواروب
اهمیت حضرت عمر رضی الله عنهُ به مسئله ی خلافت بعد از مرگ 13 آوریل 2014

اهمیت حضرت عمر رضی الله عنهُ به مسئله ی خلافت بعد از مرگ

حضرت عمر رضی الله عنهُ که در عصر حیات خود به مسایل سیاسی و اجتماعی مردم اهمیت می داد بدین جهت در آن لحظه ی سرنوشت ساز ، لحظه ی آخر عمر که فاصله ای بین حیات و ممات و وداع از جاه و مقام و متاع دنیوی است نیز به مسایل سیاسی و اجتماعی […]